Hässelby slott

Hässelby slott kallas Hesselby slott i nuvarande regi och ligger i Hässelby gård som har fått sitt namn från slottet men ligger i postorten Vällingby och är omgivet av en trädgård. Hässelby slott är det slott i Stockholm som är beläget längst bort från Stockholms centrum. Hässelby slott har karaktär av representativ lantvilla med trädgårdsterrasser på sydsidan. Gården har en egen form med de speciella flyglarna ställda i svag vinkel. Nu ägs slottet och fastigheten av SIVAB och används för konferenser, fester och bröllop. En omfattande renovering har påbörjats och det är tänkt att bli ett centrum för musikkultur.

Upprättandet av slottet

Byggnationen av slottet påbörjades i början av 1600-talet av en man vid namn Karl Bonde och var fullbordat kring 1660-talet. Hässelby slott  ägdes av släkten Bondes fram till 1931 då Stockholms stad köpte det. Den dåvarande ägaren ville egentligen behålla själva slottet med omgivande trädgård, men Stockholms annorlunda och ställde som villkor för köpet att hela godset ingick.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Hässelby_slott