Historia, nutid och framtid på Hässelby slott

Hässelby slott var från början ett privat säteri till familjen Bonde. Idag är det istället en byggnad där människor möts i konferenser, på fester eller på spa. Hasselbyslott.se är en informationssida om slottet i Hässelby, dess historia samt annan relevant information kopplad till området och byggnaden. Hasselbyslott.se har ingen koppling till Hesselby Slott som äger och driver hotell, restaurang och spa och anordnar konferenser och möten på slottet. För information, kontakt eller bokningar bör du besöka Hesselby Slotts hemsida.

Historia

Hässelby Slott har en intressant historia ända från slottets början på 1630-talet. Idag har inredningen ersatts av äldre material och design- och inredningsmässigt speglar snarare slottet främst 1800-tal och de större renoveringar som genomfördes på 60-talet

Kommunikationer

Det går att ta sig till slottet i Hässelby på en mängd olika sätt. Bil, cykel, tunnelbana och taxi. Besöker du området från andra delar av Sverige och anländer till Arlanda så går det att ta flygbussen till Stockholm för att byta till tunnelbana ut till Hässelby.

Andra slott

I Stockholm finns utöver Hässelby Slott även en rad andra slott att besöka och uppleva. Bland dessa finns Rosersbergs Slott, Drottningholm Slott och Ulriksdals Slott. Har du tillgång till bil är det möjligt att besöka samtliga slott under en händelserik utflyktsdag runtom Stockholm.

Hitta till slottet

Eftersom Hässelby Slott bara ligger ca 15km från citykärnan i Stockholm är det snabbt och enkelt att ta sig till slottet. Hässelby slott ligger ca 150 meter från en stor rondell i Hässelby (väg 275). För de som inte åker till slottet med bil är det mycket lätt att hitta via kollektivtrafiken. Gå in på Kommunikationer för fler vägbeskrivningar.