Historia

Historien om Hässelby Slott tar sin början på 1630-talet. Det var då som Karl Bonde (Riksråd) började söka efter plats att ha bygga upp en passande gård. Han fann den miljö han sökte efter i Spånga Socken och en av de gårdar som fanns i Hässelby skänktes 1636 till Bonde av Kronan (Staten). Det tog sedan några år innan byggnationen av det nya säteriet började. Några år in på 1640-talet påbörjades planering av gården. Däremot dog Bonde redan 1652 och fick därmed inte ta del av det stora projekt han dragit igång.

Hans son tog över arbetet och år 1657 kunde han och hans familj flytta in på säteriet. Huvudbyggnaden var från början en mycket mäktig byggnad på tre våningar. Men år 1721 var det en stor brand på Hässelby Slott som i stort sett ödelade stora delar av den översta våningen. Bland annat förstördes hela det bibliotek som fanns på denna våning. När sedan slottet renoverades lades taket om och skapade det utseende som slottet fortfarande har idag.

Inredningsmässigt var det mycket lyxigt och påkostat. Men det är tyvärr inte mycket av detta som idag finns kvar. Istället har inredningen ersatts av äldre material och design- och inredningsmässigt speglar snarare slottet främst 1800-tal och de större renoveringar som genomfördes på 60-talet