Sveriges äldsta slott

Svensk slottshistoria är av naturliga skäl starkt förknippad med adeln och de olika kungahus som har regerat i vårt land under århundraden. Slott är inte billiga att uppföra och kräver en hel del underhåll som är både personalmässigt och ekonomisk krävande. Initialt i Sverige så bodde de rika och besuttna framförallt på gårdar som sällan var befästa, även om det finns en hel del riktigt gamla lämningar av murar och andra försvarsverk i Sverige, men då främst kring städer och viktiga handelsplatser. Tack vare landets välbevarade slott lockar slottsbesök som aldrig förr. Det ger oss en möjlighet att ta del av ett stycke svensk historia.

Alsnö Slott

Sveriges mest prominenta, om än inte det första, slott uppfördes cirka 1270 av den dåvarande kungen Magnus Ladulås. Då på den berömda ön Birkas grannö Adelsö, då Alsnö. På det slottet lagstiftades om att införa ett skattebefriat samhällsstånd i Sverige, adeln, vilket givit ön sitt nya land. Det här var grunden till att göra Sverige till ett feodalt samhälle och den nya klassen började raskt uppföra slott och riddarborgar inspirerade av vad den europeiska noblessen hade. Alsnö slott finns dessvärre inte bevarat till samtiden mer än som en liten ruin. Men ön är ändå värd ett besök tack vara sin fina natur och sina lämningar från vikingatid och framåt.

Linköpings Slott

Sveriges äldsta bevarade slott, och också den äldsta icke-kyrkliga byggnaden, är Linköpings slott som uppfördes på 1100-talet. Då ursprungligen som biskopsgård. Den siste biskopen som ägde slottet var biskopen Hans Brask som under Stockholms blodbad kom att ge namn åt uttrycket ”brasklapp”. Hans berömda lapp med inskriptionen ”Härtill var jag nödd och tvungen” räddade honom dock inte undan den nya kungens vrede, utan biskop Hans Brask tvingades raskt fly till Tyskland varvid Gustav Vasa bryskt tog över slottet och gjorde det till ett kungligt slott år 1527.

Slottet har genom århundradena genomgått flera stora renoveringar, ombyggnader och tillbyggnader. Så det är osannolikt att varken de som bebodde det för snart tusen år sen, eller för den delen vår käre biskop Hans Brask, skulle känna igen det idag.

Linköping slott är också berömt för att det huserat ”Sveriges största rättsskandal genom tiderna” i form av Linköpings blodbad år 1600. Där avrättades ett antal högt uppsatta herrar som varit på den förlorande sidan i Slaget vid Stångebro där Hertig Karl besegrade sin egen bror Sigismund och tog makten över kronan. Hertig Karl var själv åklagare i fallet, så hur utgången skulle bli var för de som senare skulle förlora sina huvuden redan från början given.

Linköpings slott är idag landshövdingsresidens men inrymmer även ett museum.